Priser

Priser och allmänna villkor

 

Inackordering och hund i träning

Vi tar in hundar vid semester, för bantning och jaktträning mm. De bor tillsammans med våra egna hundar i egen box med egen rastgård. De får vara ute och motioneras eller rastas tillsammans med övriga hundar.

 

Hundar som inackorderas för träning ska ha full försäkring samt lämplig utrustning. Hundar i träning för klövviltsjakt ska ha godkänd skydds-/vildsvinsväst. Alla ekipage och hundar som deltar i träningar ska vara fullt försäkrade.

 

Alla priser är inklusive 25 procent moms och faktureras. Vid kurser, privatträningar, läger eller helgträningar utgår deposition vid bokning samt i förekommande fall förskottsbetalning.

 

Avbokade privata och enskilda träningar eller privata kurser återbetalas endast om hunden är sjuk och veterinärintyg finns. Deposition återbetalas ej.

 

Konto SEB 5201 10 921 40. BANKGIRO 5836-6832.

SWISH 123 562 27 66.

 

 

 

 

 

FEM

klippkort

 

5 x 2 timmar - 4 500 kr

= 450 kr timmen

TIO

klippkort

 

10 x 2 timmar - 7 000 kr

= 350 kr timmen